Vastuullisuus

Kirjoittaja Salla N.
-

Monet yritykset kertovat viestinnässään, että he ovat vastuullisia. Vastuullisuus on kuitenkin käsite, joka tarkoittaa jokaiselle ihmiselle ja yritykselle eri asioita, sillä muun muassa omat arvot ohjaavat tätä. Vastuullisuus jaetaan yleisesti kolmeen osaan, jotka ovat taloudellinen vastuullisuus, sosiaalinen vastuullisuus ja ekologinen vastuullisuus.

Kun yritys toimii vastuullisesti, se huomioi kaikkien omien toimiensa vaikutukset yhteiskuntaan, niin suorat kun epäsuoratkin. Vastuullinen yritys harjoittaa liiketoimintaansa kestävällä tavalla ja huomioi myös sidosryhmiensä edut. Näiden lisäksi vastuullinen yritys pyrkii myös liiketoiminnan kannattavuuteen.

Kuten jo aiemmin mainitsin, vastuullisuus tarkoittaa jokaiselle hieman eri asioita ja tämän vuoksi koemmekin, että meidän tulee tuoda läpinäkyvästi esille se, mitä me tarkoitamme, kun sanomme olevamme vastuullisia. Näin sinä voit tehdä lopullisen päätöksen siitä olemmeko me vastuullisia.

 

Ekologinen vastuullisuus

Asiat, joissa olemme ekologisesti vastuullisia ja joilla vaikutamme valmistajiimme, yhteistyökumppaneihimme sekä yhteiskuntaamme positiivisesti

Lähituotanto – Vain tilauksesta valmistettavat tuotteet – Tuote, joka on täydellinen juuri sinun kotiisi ja tilaasi – Ei kannusteta liikakuluttamiseen – Ekologisemmat materiaalivaihtoehdot – Laadukkaat tuotteet, jotka kestävät aikaa ja käyttöä

 

Taloudellinen vastuullisuus

Asiat, joissa olemme taloudellisesti vastuullisia ja joilla vaikutamme valmistajiimme, yhteistyökumppaneihimme sekä yhteiskuntaamme positiivisesti

Minimoidut kulut liiketoiminnassa – Verojen maksaminen Suomeen – Valmistajien työllistäminen – Reilu korvaus valmistajan tekemästä työstä – Korruptoimattomuus – Lahjomattomuus – Taloudellisen hyvinvoinnin lisääminen

 

Sosiaalinen vastuullisuus

Asiat, joissa olemme sosiaalisesti vastuullisia ja joilla vaikutamme valmistajiimme, yhteistyökumppaneihimme sekä yhteiskuntaamme positiivisesti

Työntekijöistä huolehtiminen – Työterveyshuolto – Syrjimättömyys – Eläkkeen kertyminen – Työyhteisö – Ihmisoikeudet – Positiivinen vaikutus ihmisten työllistymiseen Suomessa – Kotimaisen käsityötaidon ylläpitäminen – Yhteistyö valmistajien ja MittaCarpetsin välillä


Kommentoi

Huomaathan, että vilkaisemme kommentit ennen niiden julkaisua